עבודה סוציאלית בארבל

"ארבל" הוא קודם כל בית.

בהגיע דייר חדש – המקום הופך להיות בית לו ולמשפחתו. זה ה"אני מאמין" שלנו – כעובדות סוציאליות.
אנו פועלות מתוך ההבנה והאמונה, שאנשים מוצאים בתוך עצמם כוחות נפש הנדרשים להתמודדות עם מצב של מוגבלות ותלות, ואנו כאן כדי לסייע.

אנו רואות את תפקידנו בהעצמת הקשיש, בשמירה על כבודו וזכויותיו ועל רווחתו ואיכות חייו. כאשר "חוק זכויות החולה" הוא נר לרגלנו.

חשוב לנו שהקשיש יתאקלם וירגיש מוגן, בטוח ומוקף סביבה אוהדת ותומכת. במקביל אנו מלוות את בני המשפחה ובני דור הביניים בתמיכה, ייעוץ וסיוע ובמימוש זכויות כמו: מנוי אפוטרפסות, זכויות נצולי שואה.

עבודתנו כוללת: שיחות פרטניות וקבוצתיות, דיונים בצוות רב מקצועי, ארועים לבני משפחות, מפגשים עם צוותים במוסד, קשר עם גורמים בקהילה כמו מתנדבים, סטודנטים, עובדים סוציאלים ברווחה, בתי משפט, קרן חסויים וכו'.

עבודה סוציאלית בארבל

דלתנו פתוחה בכל ימות השבוע לתת מענה לכל פונה ולכל צורך.