ריפוי בעיסוק בארבל

שירות הריפוי בעיסוק הינו תחום אקדמי ההולך ומתפתח בארבל במקביל להתפתחותו בעולם. בפעילותנו אנו עוסקים באבחון, יעוץ וטיפול בדיירים ובמשפחותיהם, וכן מעורבות עם הצוות המטפל העובד עמנו יום יום ברפואה וסיעוד.

אנו מבצעים בדיקה להערכת יכולת המאושפז, מוטורית, קוגניטיבית ונפשית. על פי הממצאים ובהשוואה לקריטריונים המקובלים בינלאומית, נקבע מצב החולה בקבלתו אלינו, נקבעת תוכנית טיפול הכוללת הפעלה אישית, שילוב בפעילות קבוצתית, יצירת סביבה אישית בהתאם לצורכי הדייר כמו אמצעי תמיכה וכלי יום יום התואמים לדרישותיו.

הצוות האחראי על תחום הריפוי בעיסוק בתחום הגריאטריה בארבל מאמין כי שילוב הדיירים בפעילות התעסוקה והחברה עוזר לשפר מדדי בריאות – זהו הרציונל להפעלת  הדיירים. במקביל אנו מצליחים לעודד ולקדם את הקשיש הודות לאבחון קפדני ומדויק, ובניית תכנית אישית וישומה, בעזרת אמצעים טכנולוגיים חדשניים.

/wp-content/uploads/2011/04/occupational_01.jpg

בארבל, שאיפתנו לאפשר לדיירים להנות מפעילות, שילוב בחברה, לשפר מיומנויות ליכולת תפקוד טובה, לקדם יכולת אישית בתפקודים קוגניטיבים ומוטוריים, וכל זאת ברוגע ובכבוד.