פיזיותרפיה בארבל

צוות הפיזיותרפיה בארבל הינו מקצועי, מיומן ומנוסה, העובר השתלמויות והדרכות לאורך השנה.
הטיפולים מתבצעים במכון מצויד ומאובזר העומד בתקנים של משרד הבריאות וכולל מיטת טילט, מיטת בובאט, עמידון, הליכון הידראולי ומכשירי ATP.

פיזיותרפיה פרטנית

הדיירים נבדקים הן בקבלתם והן במהלך אישפוזם ע"י פיזיותרפיסטים המכינים לכל אחד תכנית טיפול אישית,
וזאת בשיתוף הצוות הרב מקצועי, ומתאימים ציוד נלווה לפי הצרכים המיוחדים של הדיירים.
הטיפולים כוללים טיפול פרטני התואם למצב הפיזי והמנטלי של הקשיש, וכן טיפול קבוצתי, הכל מכוון לקדם ולשפר את המצב התפקודי.

המתאשפזים להחלמה מקבלים תוכנית אינטנסיבית במיוחד המיועדת להביאם למצב תיפקודי שיאפשר שחרור מהיר וחזרה להמשך חיים בקהילה.

טיפול פיזיותרפי מותאם אישית

פיזיותרפיה קבוצתית